รายละเอียด และข้อกำหนด

 

-    เปิดดำเนินงานโดยผู้รับใบอนุญาตขึ้นตรงต่อกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

-    รับเด็กตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 4 ปี เปิดรับสมัครในทุกช่วงเวลา และทุกช่วงอายุเด็ก

-    เปิดรับเด็กเวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. จันทร์-ศุกร์  (เรียนสนุก English Program ในทุกวันเสาร์ )

-    รับสอนการบ้านหลังเลิกเรียนของเด็กอนุบาล ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้ง 15.00 น. - 18.00 น

-    ดูแลอาหาร ตลอดวัน รวม 3 มื้อ และของว่างเป็นผลไม้อีก 1 มื้อ อาหารสำคัญมากสำหรับเด็กปฐมวัย

-    พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยจัดให้มีสนามเครื่องเล่นเพื่อออกกำลังกายในทุกวัน

-    ดูแลในห้องแอร์ปรับอากาศ พร้อมเครื่องฟอก เพื่อปราศจากยุง แมลง และฝุ่นละออง

-    จ่ายชำระเป็นรายเดือน โดยไม่มีค่าแรกเข้า และไม่มีรายจ่ายเพิ่ม ระหว่างเดือน

-    ของใช้เด็กเช่น เครื่องนอนพร้อมซักรีด (ใช้ส่วนตัว) สบู่เหลว ยาสระผม โลชั่น เนอสเซอรี่เตรียมให้เด็กไม่คิดเพิ่ม 

-    นมผงเด็ก นำมาไว้โดยไม่ต้องนำกลับ ใกล้หมดจะแจ้งให้ทราบ 

-    ขวดนมเปล่า  2 ขวด ไว้ประจำที่เนอสเซอรี่ 

-    แพมเพิท (ควรนำมาเป็นห่อ ใกล้หมดจะแจ้งให้ทราบ ) 

-    ผ้าอ้อมเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ผ้าห่อตัวเด็กอ่อน (ใช้แล้วนำกลับทุกวัน ) 

-    ผ้าขนหนู ขนาดเล็กไว้ประจำเนอสเซอรี่ นำกลับทุกวันศุกร์

-    กรณีที่เด็ก ไม่สบาย จากอาการต่าง ๆ ควรให้เด็กหยุดเพื่อพักผ่อน และป้องกันการแพร่เชื้อไปยังเด็กอื่น 

-    ติดต่อสื่อสารเพื่อรับทราบทุกเรื่องของเด็กได้ตลอดวัน จากการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน และจากทางไลน์ 

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสถานรับเลี้ยงเด็กราชพฤกษ์เนอสเซอรี่เบบี้โฮม

1.   สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน คุณพ่อ คุณแม่ 

2.   สำเนาสูติบัติเด็ก 

3.   สมุดบันทึกการฉีดวัคซีน (หน้าที่มีการบันทึกการฉีดวัคซีน)

4.   กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน ( ขอได้ที่ธุรการราชพฤกษ์เนอสเซอรี่ )